(DĐDN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia.

nghia-trang-Yên-trung

Nghĩa trang Yên Trung được chọn làm nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp. Nghĩa trang này nằm tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây theo hướng Đại Lộ Thăng Long kéo dài nối với thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình.

Kết luận này được đưa ra sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có chủ trương xây dựng nghĩa trang mới dành cho cán bộ cao cấp sau khi từ trần và Nhà tang lễ quốc gia.

Cụ thể, đối với nghĩa trang mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang Yên Trung; trong đó chú ý đến các đối tượng phục vụ của nghĩa trang; nghiên cứu quy hoạch Khu an táng cán bộ cao cấp khi từ trần được chôn cất chung cùng vợ (hoặc chồng) để phù hợp với tập quán đời sống của người Việt Nam; bổ sung khu vực đài hóa thân hoàn vũ để khuyến khích việc chôn cất bằng hình thức hỏa táng, hợp vệ sinh, tiết kiệm đất. Khu vực an táng dành cho cán bộ cao cấp sau khi từ trần được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và được quản lý như ​nghĩa trang Mai Dịch hiện nay.

Thủ tướng cũng chỉ đạo dành một phần diện tích thích hợp trong nghĩa trang Yên Trung làm nghĩa trang phục vụ các đối tượng khác và được thực hiện theo phương thức xã hội hóa để lấy kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu vực nghĩa trang. Giao Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với nhà tang lễ Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ quốc gia tại xã Song Phương, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở quản lý quy hoạch, quản lý đất đai phục vụ đầu tư trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thành Nhà tang lễ quốc gia trong giai đoạn trước mắt; chỉ đạo xây dựng phương án quy hoạch, kiến trúc của Dự án và lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội tại số 5 Trần Thánh Tông, bàn giao mặt bằng để Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện.

 

Minh Nguyên