Hồ sơ dự thầu không đánh dấu số trang

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có một loạt bài phản ánh về các kiến nghị của Công ty Sơn Vũ (đại diện liên danh) về các dấu hiệu thông thầu trong việc đấu thầu chợ Còng, huyện Tĩnh Gia.

Ngày 11/09/2017, Phóng viên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã gửi nội dung làm việc và đặt lịch để trao đổi với lãnh đạo huyện Tĩnh Gia nhưng đến nay (ngày 14/10/2017), phóng viên chỉ nhận được thông tin từ ông Nguyễn Quốc Đạt - Chánh văn phòng UBND huyện Tĩnh Gia với nội dung, “đã gửi cho Chủ tịch rồi, để xem Chủ tịch bố trí thế nào...”

Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó,ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 9805/VPCP-ĐMDN do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng ký gửi UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ đến UBND tỉnh Thanh Hóa để xem xét, xử lý và trả lời theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp trước ngày 01/10/2017.

Tuy nhiên, đến nay đã vào giữa tháng 10 (quá nửa tháng so với yêu cầu), Công ty Sơn Vũ vẫn chưa nhận được bất kỳ một văn bản trả lời nào từ UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo hồ sơ tài liệu dự thầu của Tổng công ty Đông Bắc (đơn vị trúng thầu theo Quyết định số: 4777/QĐ – UBND của huyện Tĩnh Gia V/v phê duyệt danh sách xếp hạng các nhà thầu tham gia đấu thầu  gói thầu: lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia -Pv.) thì hồ sơ dự thầu không thấy đánh số trang .

Đây là dấu hiệu nghi vấn cần làm sáng tỏ bởi đó là "kẽ hở" để đơn vị dự thầu có thể thông đồng với đơn vị chấm thầu đánh tráo bất cứ một trang hồ sơ dự thầu nào để chuyển “bất lợi” thành có lợi, thay đổi thứ tự xếp hạng của các nhà thầu.  

“Quyết định số 995/QĐ – UBND Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý , kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia

“Quyết định số 995/QĐ – UBND Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia

Có vi phạm Luật đấu thầu…?

Tại Quyết định số 995/QĐ – UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia do bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ngày 03/04/2017, mục 4 Điều 1 có nội dung: "Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn, hai túi hồ sơ".

Theo quy định của Luật Đấu thầu, hai túi hồ sơ bao gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ tài chính sẽ được mở làm 2 lần, mở túi hồ sơ kỹ thuật trước, sau đó mới mở túi hồ tài chính.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tài liệu mà Công ty Sơn Vũ đã cung cấp cho các cơ quan ban ngành của tỉnh Thanh Hóa thì đơn vị tư vấn chấm thầu lại mở cùng một lúc hai túi hồ sơ, và không công khai hồ sơ kỹ thuật mà chỉ công khai túi hồ sơ tài chính.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần minh bạch việc đấu thầu chợ Còng, tránh khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần minh bạch việc đấu thầu chợ Còng, tránh khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa

Trao đổi với phóng viên về nội dung này, Luật sư Đặng Văn Cường - văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư Tp Hà Nội cho biết:

“Qua hồ sơ tài liệu mà phóng viên cung cấp thì việc mở thầu có dấu hiệu trái với một số quy định của Luật Đấu thầu.

Cụ thể, khoản 3 Điều 29 Luật Đầu thầu số:43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định: phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ có nêu rõ việc mở thầu được tiến hành hai lần, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Có nghĩa là hồ sơ đề xuất kỹ thuật phải được mở trước và công khai để xét thầu, nếu đạt yêu cầu về kỹ thuật mới mở tiếp túi hồ sơ về tài chính.

Trong trường hợp này, nếu đơn vị tư vấn mở cùng lúc 02 túi hồ sơ và không minh bạch hồ sơ kỹ thuật là trái với quy định của Luật Đấu thầu.

Các cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ các nghi vấn này để minh bạch việc đầu thầu chợ Còng theo các quy định của pháp luật, tránh các khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh đầu tư của tỉnh Thanh Hóa” - luật sư Cường nhấn mạnh.

Vậy hồ sơ dự thầu của Tổng công ty Đông Bắc có những điểm gì khác lạ để có được số điểm cao hơn so với hồ sơ dự thầu của Công ty Sơn Vũ ( Đại diện liên danh), Báo Diễn Doanh nghiệp sẽ thông tin trong kỳ tiếp theo.

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Điều 29: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ

  1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
  3. b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.
  4. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
  5. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.