Việc Quốc hội quyết định tạm dừng việc thông qua Dự án Luật Quy hoạch trong Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV, cùng những tranh cãi xung quanh vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày này một lần nữa cho thấy “vấn đề” trong quy hoạch của Việt Nam.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8