“Chúng ta hãy cùng cố gắng phối hợp giữa cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các doanh nghiệp để cùng lo cho giai cấp công nhân bớt khó khăn vất vả”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh trước hơn 2000 công nhân tham gia buổi đối thoại.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8