Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2016 Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Thiếu kết dính doanh nghiệp nội – ngoại

Thiếu kết dính doanh nghiệp nội – ngoại

(DĐDN)- Chỉ có bằng cách giảm các rào cản đối với sự hợp tác hiệu quả giữa các DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài thì Việt Nam mới có thể tiếp tục thành công trong nỗ lực trở thành một nhân tố then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tin xem nhiều

  Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
  • 6.56%
  • 4.92%
  • 6.56%
  • 3.28%
  • 19.67%
  • 11.48%
  • 1.64%
  • 1.64%
  • 14.75%
  • 18.03%
  • 6.56%
  • 4.92%