Tọa đàm trực tuyến Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong Thông tư 130/2016/TT–BTC cho DN

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong Thông tư 130/2016/TT–BTC cho DN

(DĐDN) – Tọa đàm: “Thông tư 130/2016/TT–BTC và giải pháp cho doanh nghiệp” đã tạo ra cái nhìn đồng thuận, đồng thời chỉ rõ mặt tích cực và hạn chế của Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB và Quản lý thuế nói chung của Luật 106/2016/QH và Thông tư 130 của Bộ Tài chính.