Tái cơ cấu DNNN Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

“Đừng nghĩ tái cơ cấu doanh nghiệp là nhiệm vụ của nhà nước”

“Đừng nghĩ tái cơ cấu doanh nghiệp là nhiệm vụ của nhà nước”

(DĐDN) – “Những doanh nghiệp mà chưa thực sự quan tâm tới tái cơ cấu, hay chỉ mang tính chất đối phó, hình thức, nhà nước bảo tái cơ cấu thì tái. Nhưng không thực chất, chỉ mang tính chiếu lệ, đối phó, thì sẽ tiếp tục gặp khó khăn”, ông Nguyễn Văn Bình nói.