Tư vấn Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Điều kiện doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Điều kiện doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Vàng (Đà Nẵng) hỏi: Chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước hiện có còn được triển khai không? Nếu đã thay đổi thì có văn bản nào khác quy định về vấn đề này không?