Khởi nghiệp Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Khi khởi sự kinh doanh cần phải biết đến điều gì?

Khi khởi sự kinh doanh cần phải biết đến điều gì?

Tự xác định khả năng làm việc độc lập, biết đâu là thế mạnh bản thân, định hướng doanh nghiệp từ ý tưởng độc đáo cho đến hiện thực… sẽ là bí quyết quan trọng để một người khởi động việc kinh doanh của mình.