Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (SD4B) Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Đại hội Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững VN lần III: Đưa thông lệ quốc tế vào Việt Nam

Đại hội Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững VN lần III: Đưa thông lệ quốc tế vào Việt Nam

(DĐDN) – Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững VN (VBCSD) vừa trải qua nhiệm kỳ II với nhiều mục tiêu quan trọng đã hoàn thành, một trong những việc được ghi nhận là xây dựng được một nền tảng quan trọng cho tư duy phát triển bền vững (PTBV) trong cộng đồng DN. Bước sang nhiệm kỳ III, VBCSD đang hướng tới những mục tiêu mới, đưa những thông lệ quốc tế về PTBV vào áp dụng tại VN.

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.56%
 • 4.92%
 • 6.56%
 • 3.28%
 • 19.67%
 • 11.48%
 • 1.64%
 • 1.64%
 • 14.75%
 • 18.03%
 • 6.56%
 • 4.92%