Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

DN khu vực Duyên hải phía Bắc: Nâng cao năng lực cạnh trạnh

DN khu vực Duyên hải phía Bắc: Nâng cao năng lực cạnh trạnh

(DĐDN) – Ngày 26/3, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với VCCI chi nhánh Hải Phòng tổ chức hội nghị DN khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2016 để tổng kết, đánh giá công tác xúc tiến thương mại, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng DN khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2015, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2016.

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.02%
 • 5.26%
 • 7.02%
 • 1.75%
 • 21.05%
 • 8.77%
 • 1.75%
 • 1.75%
 • 14.04%
 • 19.3%
 • 7.02%
 • 5.26%