Doanh nhân viết Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Ngân hàng chưa nhiệt huyết với nông nghiệp

Ngân hàng chưa nhiệt huyết với nông nghiệp

(DĐDN)- Dù mục tiêu của Chính phủ là xây dựng một nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi rất nhiều thay đổi từ cơ chế chính sách và bản lĩnh của chính các DN.