Doanh nghiệp Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường: Nhu cầu cấp thiết

Phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường: Nhu cầu cấp thiết

(DĐDN) – Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường khi mà ngày càng đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, việc phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đang là một nhu cầu cấp thiết và là vấn đề được Chính phủ quan tâm.