Môi trường đầu tư Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Cơ quan quản lý và doanh nghiệp đồng hành

Cơ quan quản lý và doanh nghiệp đồng hành

(DĐDN) – Là năm đầu tiên số doanh nghiệp mới đăng ký vượt mốc 100.000 (với 110.000 doanh nghiệp), năm 2016 được coi là dấu mốc đáng nhớ bởi sự hậu thuẫn vững chắc và sâu sát của Bộ máy Chính phủ mới.