Đầu tư Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Ưu tiên khu công nghiệp sinh thái

Ưu tiên khu công nghiệp sinh thái

(DĐDN) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, trong đó có nhấn mạnh mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.