Kinh tế Quảng Ninh Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: Hiện thực hoá khát vọng “cất cánh”

Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: Hiện thực hoá khát vọng “cất cánh”

(DĐDN)- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trọng điểm đồng loạt triển khai trong thời gian gần đây là nền tảng để huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện khát vọng “cất cánh”, trở thành đầu mối giao thương quốc tế, động lực chính phát triển vùng kinh tế Bắc Bộ.