Kinh tế Kon Tum Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Mở cánh cửa đầu tư vào Kon Tum

Mở cánh cửa đầu tư vào Kon Tum

Xác định được tiềm năng thế mạnh, tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng cho các hoạt động hợp tác, tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút nhà đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.56%
 • 4.92%
 • 6.56%
 • 3.28%
 • 19.67%
 • 11.48%
 • 1.64%
 • 1.64%
 • 14.75%
 • 18.03%
 • 6.56%
 • 4.92%