Kinh tế Đắk Lắk Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Đắk Lắk

Điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Đắk Lắk

(DĐDN) – Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk không ngừng khẳng định vai trò, năng lực của mình trong việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo công trình thủy lợi hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.56%
 • 4.92%
 • 6.56%
 • 3.28%
 • 19.67%
 • 11.48%
 • 1.64%
 • 1.64%
 • 14.75%
 • 18.03%
 • 6.56%
 • 4.92%