Chính trị - Xã hội Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Hà Nội: “Chốt” 6 đơn vị tranh giải chống ùn tắc giao thông

Hà Nội: “Chốt” 6 đơn vị tranh giải chống ùn tắc giao thông

(DĐDN) – Sau khi xem xét, chấm điểm, hội đồng thi tuyển Hà Nội đã chọn được 6 trong hàng chục hồ sơ tham gia cuộc thi tuyển ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để tham gia sát hạch thực tế.