Báo chí cách mạng Việt Nam Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016

(DĐDN) – Phải nói rằng trong năm 2016, từ mỗi thành tựu kinh tế-xã hội; mỗi sự kiện, việc làm góp phần cải thiện môi trường sinh sống và sự phát triển của nhân dân; mỗi điều tốt được nâng niu; mỗi con người bất hạnh, cơ nhỡ được cưu mang, giúp đỡ, tới nỗ lực của mỗi địa phương, ngành nghề trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc,… và mỗi cái xấu, mỗi hiện tượng tiêu cực bị phê phán, loại bỏ đều có vai trò của báo chí. Tuy nhiên, báo chí cũng còn tồn tại một số hiện tượng cần sớm khắc phục để ngày càng lành mạnh.