(DĐDN) - Đây là ý kiến chung của các đại diện hiệp hội tại hội nghị “Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật về hội” do Phòng Thương Mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các hiệp hội cho rằng, luật về Hội là rất cần thiết để đảm bảo sự thống nhất về mặt quản lý theo quy định pháp luật trong tình hình hiện nay, số lượng và tính chất hoạt động của các hội ngày càng phong phú và đa dạng. Các đại biểu cũng thống nhất rằng, bản dự thảo Luật về Hội có nội dung, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với tình hình đòi hỏi hiện nay về hoạt động của các Hội. Đảm bảo cho sự bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của các Hội; thể hiện ý chí, trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý xã hội bằng pháp luật và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo Luật về Hội cần bổ sung, sửa đổi thêm nhiều điều khoản. Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam Nguyễn Hoàn Cầu, hiện nay, các quyền nêu ra trong điều 16 của dự thảo luật về Hội chưa thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia, gia nhập hiệp hội. Ông dẫn chứng, khi hiệp hội tham gia phản biện xã hội, được nhà nước sửa đổi chính sách thì doanh nghiệp ngoài hiệp hội cũng được hưởng lợi từ các chính sách sửa đổi đó, vì vậy nhiều doanh nghiệp không cần gia nhập hiệp hội. Như vậy làm cho sức mạnh hiệp hội bị suy giảm. Ông Cầu đề nghị Ban soạn thảo luật hội nghiên cứu xem xét các ưu tiên, các quyền lợi thiết thực mà chỉ hội viên mới được hưởng, như vậy sẽ khuyến khích, tập hợp được các doanh nghiệp vào hiệp hội, tăng sức mạnh hiệp hội. Ông cũng đề xuất nhà nước ưu tiên về chế độ chính sách cho các doanh nghiệp tham gia đóng góp cho hoạt động hội, như chế độ về xuất khẩu sản phẩm, vay vốn đầu tư…

Các đại biểu cũng nêu rõ ý kiến cần ghi rõ khái niệm hội, hiệp hội, liên hiệp hội; đề xuất tăng thêm quyền hạn của hội như quyền thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc; các quy định về thời gian thành lập cần giảm bớt trên tinh thần cải cách hành chính; cần nêu rõ chức năng nhiệm vụ của hội để đưa vào điều lệ hoạt động; nêu rõ quan hệ giữa hiệp hội trung ương và hiệp hội địa phương. Trong Luật về hội cần có chương riêng, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ với các hiệp hội địa phương….

Ghi nhận những ý kiến của các hiệp hội, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, với tư cách đại diện cho các hiệp hội, VCCI sẽ tập hợp đầy đủ, chi tiết đóng góp, góp ý của các hiệp hội để phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của thành viên nhằm xây dựng Luật về Hội hoàn chỉnh.

Hoàng Sang