(DĐDN) - Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su được thành lập vào ngày 7/2/2007 theo Quyết định số 68/QĐ-HHCSVN của Hiệp hội Cao su Việt Nam. Qũy có chức năng hỗ trợ các DN khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, biến động giá cả thị trường… giúp các DN ngành cao su ổn định sản xuất. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, Quỹ cũng đã bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục.

 nganhcaosu

Trong thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su đã hoạt động rất hiệu quả

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn miền Trung nơi mà điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, kinh tế xã hội phát triển chậm, nên tình hình sản xuất kinh doanh của Cty gặp nhiều khó khăn thách thức và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro cao hơn so với các vùng khác. Nhất là trong những năm gần đây, giá cao su liên tục giảm xuống mức thấp, tình hình tiêu thụ khó khăn, cùng với đó là do tác động của biến đổi khí hậu nên những cơn bão lớn nhất thường xuất hiện với tần xuất ngày càng ao, tình hình dịch bệnh trên vườn cây cũng ngày càng diễn biến phức tạp… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN và dời sống việc làm của người lao động.

Gần 9 năm tham gia quỹ, Cty đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời và đầy hiệu quả của Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su, với tổng số tiền hỗ trợ gần 6,5 tỷ đồng. Nguồn Quỹ hỗ trợ cho Cty chủ yếu là để khắc phục thiệt hại vườn cây do bão. Nhất là năm 2013, hai cơn bão liên tiếp số 10 và số 11 đã ảnh hưởng trực tiếp đến vườn cây của Cty và gây thiệt hại lớn, với tổng diện tích cao su bị gãy đổ gần 800 ha, trong đó hơn 100 ha gãy đổ hoàn toàn phải thanh lý trồng lại. Để khắc phục vườn cây bị thiệt hại nặng nề do hai cơn bão trên, cán bộ, công nhân lao động trong toàn Cty đã tập trung sức người, sức của, sau hơn 3 tháng mới cơ bản khắc phục xong hậu quả bước đầu.

Do đó, chúng tôi nhận thấy rằng, trong thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần giúp các đơn vị thành viên chia sẻ rủi ro để phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hiện nay, khi giá cao su trên thị trường thế giới luôn biến động bất thường, thị trường tiêu thụ không ổn định. Mặt khác, do đặc thù của DN sản xuất nông nghiệp, yếu tố rủi ro do thời tiết, khí hậu là rất lớn. Do vậy, việc tiếp tục duy trì và phát triển Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su là rất cần thiết đối với các đơn vị thành viên, để hỗ trợ phần nào vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN khi gặp rủi ro, biến động của thiên nhiên, dịch bệnh và thị trường.

Trên những cơ sở đó, để quỹ hoạt động ngày càng có hiệu quả, chúng tôi xin kiến nghị như sau:

Thứ nhất, đối với các DN ở miền Trung thường có quy mô nhỏ, thị trường tiêu thụ không ổn định, trong bối cảnh tình hình tiêu thụ khó khăn như hiện nay, đề nghị trong thời gian tới, Hiệp hội Cao su Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ về hoạt động và tài chính để giúp đỡ các Cty ở Duyên hải miền Trung để thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thứ hai, hiện nay, một số DN ở miền Trung bắt đầu đưa vườn cây vào thanh lý tái canh nên năng suất vườn cây thấp, doanh thu giảm mạnh. Để cơ cấu toàn bộ giống mới năng suất cao, chống chịu gió bão, đề nghị Quỹ nghiên cứu bổ sung thêm vào phương án hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng: Nội dung cho vay để tái canh lại vườn cây đối với khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão.

Văn Lưu

TGĐ Cty TNHH MTV Cao su Quảng Trị