(DĐDN)- Hiện nay, có một thực trạng đáng báo động là nhiều quy định đang “chặn” các doanh nghiệp dân doanh, và mở cửa cho các doanh nghiệp “quan doanh”.

Tôi lấy ví dụ, trong công tác đấu thầu các dự án, có tình trạng các chủ đầu tư gây khó khăn cho các nhà thầu như đưa nhiều lý do để không bán hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho nhóm thân hữu thâu tóm các dự án...

Cùng với đó, một số ít đối tượng được phân bổ nguồn lực nhiều nhưng đầu tư không hiệu quả, gây ra trục trặc, bóp méo động cơ phát triển của nền kinh tế - mà sự thất bại, thua lỗ của 12 dự án nghìn tỷ là minh chứng.

Do đó, trong thời gian tới, Chính phủ cần tạo sân chơi bình đẳng, phân bổ nguồn lực hợp lý cho các đối tượng trong nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn cho DN.

Cùng với đó, Chính phủ cũng cần phát huy vai trò là người điều tiết, cân bằng lợi ích và thúc đầy đầu tư, phát triển; phải nhanh chóng hoàn thiện pháp luật cạnh tranh theo thông lệ quốc tế, giảm ngoại lệ, quy định rõ chế tài hành vi của DN độc quyền nhà nước và cơ quan nhà nước; tăng tính độc lập, năng lực điều tra, xử lý cho cơ quan thực thi; giảm các ngành kinh doanh có điều kiện, loại bỏ những rào cản không cần thiết trong các ngành kinh doanh…

Luật sư Đỗ Pháp - Trưởng Văn phòng luật sư Đỗ Pháp