Với tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm chỉ hơn 5%, nếu Việt Nam vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 sẽ gây rất nhiều hệ lụy cho DN và nền kinh tế.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8