(DĐDN) - Từ ngày 15/07/2016, mức phạt cho các hành vi không điều chỉnh dự án đầu tư khi thay đổi mục tiêu dự án, không triển khai dự án đầu tư trong 12 tháng kể từ ngày cấp phép,… có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50) có hiệu lực ngày 15/07/2016, thay thế cho Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định 50 đã điều chỉnh lại các quy định về mức phạt cũng như các hành vi vi phạm cụ thể dựa trên sự thay đổi của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành.

Dựa trên quy định của Nghị định 50 và kinh nghiệm tư vấn của PLF, chúng tôi xin lưu ý một số hành vi vi phạm hành chính các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hay mắc phải trong hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam như sau:

bang-tong-hop bang-tong-hop1

Nghị định 50 quy định một số biện pháp khắc phục hậu quả cho các hành vi vi phạm như buộc phải thực hiện thủ tục đầy đủ hay buộc phải bổ sung, điều chỉnh các thông tin sai lệch, không trung thực theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp và đầu tư.

Công ty Luật PLF

Logo-PLF

>> Những lưu ý doanh nghiệp cần biết để tránh bị phạt hành chính