(DĐDN) - Hội thảo: “Các giải pháp hỗ trợ tài chính và thuế cho doanh nghiệp” do VCCI chi nhánh Hải Phòng phối hợp với ngân hàng TP Bank tổ chức tại Hải Phòng đã thu hút hơn 300 đại diện của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia.

Hội thảo diễn ra với mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại Hải Phòng tìm hiểu và nắm vững những chủ trương, chính sách của Nhà nước về thuế và các giải pháp tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của hội thảo là hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp về Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế; Nghị quyết 63/2014/NQ - CP về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp; Thông tư số 119/2014/TT – BTC về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; Nghị định 209/NĐ-CP; Thông tư 219/TT – BTC; Thông tư 39/TT – BTC; Nghị định 218/NĐ-CP; Thông tư 78/TT-BTC. Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về Luật thuế thu nhập cá nhân; giá trị gia tăng; thu nhập doanh nghiệp…

Cũng tại hội nghị này, lần đầu tiên doanh nghiệp được các chuyên gia kinh tế, chuyên viên ngành thuế giới thiệu đầy đủ, cặn kẽ về ngành công nghiệp hỗ trợ và những chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghệ này.

T. Vân