Phát hiện nhiều vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán tại Điện Quang

Phát hiện nhiều vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán tại Điện Quang

Theo đó, Bóng đèn Điện Quang bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, văn bản giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2015, quý 1 đến quý 4/2016; báo cáo tài chính trước và sau soát xét nhiều kỳ trong thời gian từ 2015 đến nay...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này tiếp tục nhận thêm mức phạt 60 triệu đồng khác do trong năm 2015, Bóng đèn Điện Quang đã có giao dịch với công ty con là CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang đến ngày 21/9/2015 nhưng không công bố các giao dịch thực hiện với Công ty này trong Báo cáo tình hình quản trị.

Như vậy tổng mức phạt đối với CTCP Bóng đèn Điện Quang là 120 triệu đồng.