Ngày 17/2, Bộ Tài chính và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn chương trình “Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện Giai đoạn 1” vay vốn WB theo Hiệp định tín dụng IDA Hard term ký hiệu số Cr. 4711-VN, ký kết ngày 25/5/2010 trị giá 112.000.000 USD và Hiệp định IBRD ký hiệu số Loan No. 7868-VN ký kết ngày 25/5/2010 trị giá 200.000.000 USD.

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai thị trường phát điện cạnh tranh, tái cơ cấu ngành điện và xây dựng biểu giá bán điện mới nhằm khuyến khích cạnh tranh hiệu quả, đầu tư kịp thời vào ngành điện, nhất là vào khâu phát điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện nhằm đạt mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế với chi phí thấp nhất, đồng thời nâng cao mức sống của người dân với việc thiết lập cơ chế giá điện cho người nghèo và điện khí hóa nông thôn.

Với 4 lĩnh vực chính là phát triển thị trường điện cạnh tranh, tái cấu trúc ngành điện, cải cách giá điện, nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng, Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 1” tập trung vào một số vấn đề trọng tâm bao gồm: đẩy mạnh đầu tư khâu phát điện và đa dạng hóa về đầu tư nguồn điện; cải thiện tính minh bạch trong việc ký kết hợp đồng mua bán điện với các đơn vị phát điện; các đơn vị cung cấp dịch vụ độc quyền sẽ đối xử công bằng với tất cả các đơn vị sử dụng dịch vụ; giá điện được cập nhật hàng năm và phản ánh đúng chi phí của các khâu và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tiền vốn vay của Chương trình được Chính phủ thông qua Bộ Tài chính cho Tập đoàn điện lực EVN và các tổng công ty, công ty điện lực vay lại để thực hiện đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt. BIDV là cơ quan được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc cho vay lại.

N.Phương