p/Cán bộ hải quan kiểm tra ô tô nhập khẩu tại Cảng Cái Lân, Quảng Ninh

Cán bộ hải quan kiểm tra ô tô nhập khẩu tại Cảng Cái Lân, Quảng Ninh

Trước đó, các DN vận tải gồm: Cty TNHH vận tải Trang Hà, Cty TNHH TM DV XNK Hoàng Phước Minh, Cty TNHH thương mại dịch vụ MT, Cty TNHH Thương mại Thái Hoàng, Cty TNHH Thương mại Hà Thu, Cty TNHH Vĩnh Hoàng, Cty TNHH PT TM &DV XNK Trường Thịnh... đã có văn bản kiến nghị vướng mắc về thuế suất thuế TTĐB. Theo đó, các DN dù có nhập xe 24 chỗ về trước thời điểm 1/7/2016 nhưng bán ra sau khi luật mới có hiệu lực thì vẫn phải chịu mức thuế cao hơn thuế cũ.

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ nhập khẩu trước 1/7/2016 và bán ra sau ngày này. Theo Bộ Tài chính, việc một số DN kiến nghị bãi bỏ quy định: "Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 1/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 1/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế" là không phù hợp.

Cụ thể, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ lệ % so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo Bộ Tài chính, tại khoản 9, Điều 4 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB có quy định: Thời điểm phát sinh doanh thu đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho ngườ mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.