Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Lãi suất trái phiếu sẽ do BIDV quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ.

BIDV mua lại trái phiếu năm 2017 trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành, trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Trước đó vào ngày 11/01/2017, tại buổi lễ trao giải thưởng The Asset Triple A Country Awards lần thứ 17 tổ chức tại Hong Kong, BIDV đã được tạp chí The Asset trao tặng 2 giải thưởng Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2016 (Best bond house, Vietnam 2016) và Giao dịch phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ tốt nhất Việt Nam năm 2016 (Best Local Currency Bond, Vietnam 2016).