Theo BCTC hợp nhất quý I/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV – mã: BID) vừa công bố, tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của BIDV đạt 1,026 triệu tỷ đồng, tăng gần 2% so với thời điểm cuối năm trước. Cho vay khách hàng đạt 758 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8%. Tiền gửi của khách hàng đạt 762 nghìn tỷ, tăng 5% trong 3 tháng đầu năm.

Về cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý I đạt 6.805 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 574 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 122 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh là 103 tỷ đồng, đều tăng trưởng so với cùng kỳ. 

Tuy vậy, một số hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lại không mấy khả quan như hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng lỗ từ 43 tỷ đồng lên 67 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 35,6%, còn hơn 210 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí hoạt động tăng 23% lên 3.261 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 18% lên 2.348 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, BIDV ghi nhận 2.277 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Sau thuế, lợi nhuận còn 1.848 tỷ đồng. Như vậy trong quý đầu năm, BIDV đang tạm xếp sau Vietcombank và VietinBank.

Ngân hàng đặt kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng 16,5% và dưới 16%. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên 7.750 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức từ 7% trở lên và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VNĐ.