(DĐDN) - Alpha Book đã chính thức ra mắt cuốn sách “Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh” của tác giả Bùi Xuân Phong, qua đó tác giả đã đề xuất các mô hình kinh doanh và hướng tái cấu trúc phù hợp cho chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn thách thức này.

Cuốn sách được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp của tác giả tại thị trường Việt Nam đồng thời kết hợp lý thuyết hiện đại về quản trị và triển khai chiến lược.

Những năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu khiến sức ép cạnh tranh và áp lực cải tổ càng đè nặng lên các doanh nghiệp Việt thì thuật ngữ “ Tái cấu trúc” càng xuất hiện nhiều trên các văn kiện, diễn đàn, hội nghị. Tuy nhiên, để tái cấu trúc bắt đầu từ đâu và triển khai như thế nào dường như vẫn là băn khoăn lớn của hầu hết các doanh nghiệp. Và chỉ những doanh nghiệp thực hiện quá trình tự đánh giá, xem xét tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua để tái cấu trúc công ty, cải tiến sản phẩm, dịch vụ thì mới có thể tìm ra hướng đi mới vượt qua khủng hoảng.

Ngày nay chúng ta có thể nghe và biết đến chủ đề “tái cấu trúc” rất nhiều từ các buổi diễn thuyết, các bài báo trong và ngoài nước, nhưng để hiểu rõ và đầy đủ về khái niệm này thì không phải ai cũng làm được.

Michael Hammer và James Champy cho rằng: “Tái cấu trúc là hoạt động xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức, đơn vị nào đó, mà ở đây thường là một công ty. Theo lý thuyết, ngoài việc thiết lập các mảng chức năng và xem xét các nhiệm vụ của từng bộ phận, chúng ta còn phải chú ý tới các quy trình hoàn thiện từ khâu nguyên liệi cho tới sản xuất, tiếp thị và phân phối.”

Nguyên tắc này được tác giả Bùi Xuân Phong giải thích rất cặn kẽ trong cuốn “Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh”. Điểm nhấn đặc biệt ở phần nội dung chính là tác giả đề xuất các mô hình kinh doanh và hướng tái cấu trúc phù hợp cho chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn thách thức này.

Việc đánh giá lại hoạt động của doanh nghiệp, tìm ra điểm khác biệt nổi bật thật sự qua một loạt hoạt động tái cấu trúc sẽ giúp các doanh nhân phát hiện ra các lỗi cần khắc phục, cũng như những liều thuốc thử đáng kể để tìm thấy thành công trong khó khăn.

Hồng Minh