Liên quan đến việc phòng khám đa khoa Tâm Đức, tỉnh Bình Phước vẫn đang gặp rất nhiều vướng mắc khi chưa được BHXH tỉnh Bình Phước thực hiện việc ký hợp đồng KCB - BHYT năm 2018, mặc dù Bộ Y tế đã khẳng định Phòng khám Tâm Đức đủ hồ sơ pháp lý là cơ sở KCB - BHYT ban đầu.

Ngày 11/04/2018, Bộ Y tế đã có Công văn số 1987/BYT - BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện hợp đồng KCB - BHYT đối với Phòng khám Tâm Đức.

Công văn của Bộ Y tế, nhấn mạnh các kiến nghị của BHXHp/không phải là điều kiện ký hợp đồng, đồng thời làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cơ sở KCB

Công văn của Bộ Y tế, nhấn mạnh các kiến nghị của BHXH không phải là điều kiện ký hợp đồng, đồng thời làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cơ sở KCB

Theo đó Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh Bình Phước tiếp tục ký hợp đồng KCB - BHYT năm 2018 đối với Phòng khám Tâm Đức. Trong trường hợp không ký hợp đồng thì phải nêu rõ lý do và báo cáo về Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, các kiến nghị của BHXH Việt Nam tại Công văn số 759/BHXH - CSYT ngày 08/03/2018 và tại Công văn số: 844/BHXH - CSYT về việc ký hợp đồng KCB - BHYT đối với phòng khám Tâm Đức không phải là điều kiện ký hợp đồng, đồng thời làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cơ sở KCB.

Trước đó ngày 08/03/2018 BHXH Việt Nam có Công văn số 759/BHXH - CSYT gửi Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về một số nội dung có liên quan đến việc ký hợp đồng KCB - BHYT đối với phòng khám Tâm Đức, trong đó có nội dung: “Phòng khám Tâm Đức phân công bác sỹ phụ trách chuyên môn không đúng với phạm vi chuyên môn trên chứng chỉ hành nghề, cụ thể phân công bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KCB đa khoa phụ trách khám Nhi và phụ trách khám ngoại”.

Tại Công văn số 844/BHXH - CSYT ngày 14/08/2018, BHXH Việt Nam cho rằng việc thời gian đăng ký làm việc ngoài giờ của một số nhân viên y tế tại phòng khám Tâm Đức không đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các kiến nghị của BHXH Việt Nam đã được Bộ Y tế khẳng định không phải là điều kiện để ký hợp đồng. Bởi vì phòng khám Tâm Đức đã được Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp giấy phép hoạt động. Và theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Phòng khám Tâm Đức đã được phép triển khai hoạt động khám chữa bệnh. Giấy phép KCB là điều kiện để ký hợp đồng KCB- BHYT giữa cơ sở KCB với BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT- BYT- BTC ngày 24/11/2014.

Từ kiến nghị của phòng khám Tâm Đức về việc BHXH tỉnh Bình Phước đã tạm dừng hợp đồng KCB - BHYT đối với cơ sở này từ ngày 01/06/2017, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra và đã ban hành Kết luận số: 20/KL - BYT ngày 11/01/2018 kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác KCB - BHYT tại phòng khám Tâm Đức. Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm kết luận của Bộ.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, BHXH tỉnh Bình Phước vẫn chưa thực hiện.

Báo cáo số 311/BC-BYT khảng định Bộ Y tế đãp/Kết luận kiểm tra công tác KCB –BHYT tại phòng khám Tâm Đức tỉnh Bình Phước”.

Báo cáo số 311/BC-BYT khảng định Bộ Y tế đã Kết luận kiểm tra công tác KCB –BHYT tại PK Tâm Đức tỉnh Bình Phước”.

Ngày 11/04/2018, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã có công văn số: 311/BC - BYT gửi Văn phòng Chính phủ  báo cáo về một số kiến nghị của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam liên quan đến một số vướng mắc trong công tác KCB - BHYT tại một số tỉnh thành trong đó có vướng mắc của phòng khám Tâm Đức.

Tại công văn này, Bộ Y tế đã nhấn mạnh: “Trường hợp phòng khám đa khoa Tâm Đức, Bộ Y tế đã có Kết luận số 20/KL - BYT ngày 11/01/2018. Kết luận kiểm tra công tác KCB - BHYT tại phòng khám Tâm Đức tỉnh Bình Phước”.

Cần nhắc lại, Bộ y tế đã kết luận, phòng khám Tâm Đức đủ hồ sơ pháp lý là cơ sở KCB - BHYT ban đầu và việc BHXH tỉnh Bình Phước chưa thanh toán số tiền hơn 5 tỷ đồng chi phí KCB - BHYT Quý IV/2016 cho Tâm Đức là không đúng các quy định của pháp luật.

Bà Ngô Minh Chiến, giám đốc phòng khám Tâm Đức đã kiến nghị tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác KCB - BHYT giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

Ngày 12/04/2018 tại cuộc đối thoại tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác KCB - BHYT giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam có sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bà Ngô Minh Chiến cũng đã kiến nghị một số vướng mắc trong các điều khoản của hợp đồng, tạm dừng và chấm dứt hợp đồng KCB - BHYT.

Trước các kiến nghị liên quan đến việc tạm dừng hợp đồng KCB - BHYT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh, theo các quy định của pháp luật thì BHXH không được tùy tiện chấm dứt hợp đồng KCB, nếu chấm dứt phải thông báo trước 3 tháng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị thống nhất lại khái niệm “tạm dừng hợp đồng” vì tạm dừng hiện nay là vô thời hạn, và cũng gây nhiều bất cập, vì vậy cần phải được thống nhất lại.

Các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Phòng khám Tâm Đức thì đang mong chờ BHXH thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cũng như của Bộ Y tế, nhất là tháo gỡ các vướng mắc trong công tác ký kết hợp đồng, tạm ứng, thanh toán các chi phí KCB - BHYT theo đúng các quy định của pháp luật.