Ông Hùng cũng tâm sự, mình còn nhiều cái trăn trở, lo toan. Vì vậy, ông mong muốn: “Cây Nu hương này trở thành một tác phẩm để đời, một Phật mộc lớn nhất, độc đáo nhất, được rước đi khắp đất nước Việt Nam. Báu vật này được đặt tại một nơi linh thiêng, thế đẹp của đất nước để hàng năm có, hàng vạn người đến thăm quan và chiêm ngưỡng”.