(DĐDN) -

Luật Doanh nghiệp 2005 bên cạnh những đóng góp tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, phát triển doanh nghiệp và huy động nguồn lực xã hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, song đã bộc lộ những khiếm khuyết, gây ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cho hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005 là rất cần thiết.

Toàn cảnh hội thảo

Xuất phát từ thực tiễn trên, sáng 2/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Ban soạn thảo, biên tập dự luật tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế VCCI cho rằng, những điều đáng chú ý trong dự thảo Luật Doanh nghiệp là tiếp tục mở rộng tự do kinh doanh, đơn giản hoá thủ tục hành chính, minh bạch hoá tài chính doanh nghiệp, linh hoạt trong quản trị nội bộ nhưng vẫn duy trì quyền lợi của cổ đông thiểu số. Tuy nhiên theo ông Tuấn, vẫn còn những điều băn khoăn như khâu hậu kiểm chưa có giải pháp đáng kể, cạnh tranh chưa hoàn toàn bình đẳng giữa nhà nước và phi nhà nước, vẫn còn quá nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết trong nhiều lĩnh vực.

Theo Luật sư Trần Cảnh An - Văn phòng Luật sư Trần Cảnh An, Luật Doanh nghiệp sửa đổi cần xem lại Khoản 3 Điều 14. Theo ông An, trong Khoản 3 Điều 14 quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và khi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam người đó phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật là hoàn toàn chính xác còn trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ đã ủy quyền. Nếu quy định như vậy sẽ dẫn tới hệ quả là người được uỷ quyền, làm việc lơ là, thiếu trách nhiệm trong công việc. Còn tại Điều 4 Khoản 4 Luật Doanh nghiệp, theo Luật sư An cần xem xét lại, có thể là bỏ hẳn điều này.

Dưới góc nhìn của mình, Luật sư Đỗ Pháp - Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp góp ý nên sửa đổi Điều 3 của dự thảo Luật này vì với Điều 3 Luật Doanh nghiệp đã trở nên vô hiệu hoá, không có giá trị.

Bên cạnh sự đóng góp ý kiến của các luật gia, tham gia hội thảo, một số đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ góp ý vào dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi để hoàn thiện hơn. Ngoài ra, tại hội thảo nhiều đại biểu nhất trí việc góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi có nhiều đột phá, giúp mở rộng tự do kinh doanh và giảm rủi ro pháp lý.

Đào Quyên