(DĐDN) - Ngày 19/12, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) sẽ tổ chức hội thảo “Chia sẻ các bài học kinh nghiệm về các vụ điều tra chống bán phá giá liên quan đến Việt Nam và phổ biến nội dung Hiệp định VPA/ FLEGT ” tại Quy Nhơn, Bình Định.

Cá da trơn của Việt Nam là một trong những mặt hàng bị áp thuế chống bán phá giá

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây, song song với thương mại toàn cầu ngày càng tự do hoá thì các biện pháp như hiệp định, quy định, chứng chỉ và các biện pháp chống bán phá giá (CBPG) cũng được áp dụng ngày càng tăng. Tuy nhiên các biện pháp này đã và đang bị lạm dụng như là các hàng rào phi thuế quan để bảo hộ các ngành sản xuất trong nước. Nắm bắt và tuân thủ đúng các hiệp định, quy định, chứng chỉ quốc tế sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tránh được những thiệt hại, bất lợi, tận dụng được những ưu thế của mình trong cạnh tranh.

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng điền phiếu đăng ký tham dự và gửi trước ngày 15/12/2014 tới Ban tổ chức:

Chị Trần Thị Châu Hà

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Đà Nẵng

256 Trần Phú – TP Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3835654/0903.595.789

Fax : 0511.3822930

Email: chauha005@gmail.com

Quỳnh Chi