(DĐDN) - Theo đồng hồ nợ công toàn cầu The Global Debt Clock trên trang Economist.com, tại thời điểm 1/1/2017, tổng nợ công của Việt Nam 94,854 tỷ USD; tương đương nợ chiếm 45,6% GDP; nợ theo bình quân 1.039 USD/người; mức gia tăng nợ 9,3%/năm.

Trung bình, mỗi người Việt hiện gánh khoản nợ 1.200 USD

Còn dựa trên số liệu từ IMF, WB và CIA World Factbook, How much đã vẽ bản đồ nợ công của các nền kinh tế trên thế giới so với GDP và dân số. Những quốc gia màu đỏ có nợ công trên GDP từ 100% trở lên, màu cam là 60-100%, màu vàng là 30-60%, còn lại là màu xanh. Nợ công trên đầu người lớn nhất thuộc về những nước nằm ở trung tâm của bản đồ, và giảm dần ra phía rìa. Việt Nam thuộc nhóm ngoài cùng của bản đồ, với nợ công trên GDP trong khoảng 30-60%. Theo cách tính của How much, trung bình, mỗi người Việt hiện gánh khoản nợ 1.200 USD. Dù có khác nhau về con số nợ công/người, nhưng rõ ràng đó là một con số gây áp lực rất lớn lên chính sách điều hành Chính phủ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp gần đây, Quốc hội đã thông qua một nghị quyết Chính phủ tăng giới hạn trên của nợ Chính phủ lên 54% GDP so với mức 50% trước đây. Quốc hội cũng đã đặt mục tiêu doanh thu đạt 6,846 triệu tỷ đồng (tương đương 306,51 tỷ USD) cho 5 năm tới, trong khi không thay đổi trần nợ công và nợ nước ngoài ở mức tương ứng 65% và 50% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã cho biết trong 5 năm qua tăng lên trung bình 18,4% và nhanh hơn gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Còn theo Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, tất cả các chỉ số nợ công của Việt Nam được thiết lập để tiếp cận hoặc vượt quá ngưỡng an toàn của mình. Ví dụ, tỷ lệ dịch vụ nợ trên doanh thu Chính phủ đã đạt 27,4% trong năm 2015, vượt quá giới hạn cho phép chỉ ở mức 25%. Đáng chú ý, theo kế hoạch, tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tuyên bố chấm dứt ODA với Việt Nam. Sau đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các nhà tài trợ song phương cũng chuyển dần hình thức hỗ trợ Việt Nam. Tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh: Nợ công ngày càng là một thách thức chính sách vĩ mô của Việt Nam, do đó, thời gian tới phải hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại, bảo đảm khả năng tự trả nợ. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ của chính quyền địa phương, nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết thời điểm nợ phải trả nhiều nhất là giai đoạn năm 2022 - 2025. Như vậy, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, giảm áp lực trả nợ với thế hệ sau là thách thức lớn đặt ra mà chúng ta cần giải quyết.

Phan Nam

>> Nợ công và nợ Chính phủ tăng nhanh, tiến sát ngưỡng Quốc hội đề ra