Bán vốn Sacombank tại Eximbank sẽ không dễ dàng đang là

Bán vốn Sacombank tại Eximbank sẽ không dễ dàng đang là "ẩn số"

Ngày 21/4 Đại hội đồng cổ đông của Eximbank rất nhiều cổ đông quan tâm đặt câu hỏi về tình hình bán vốn tại Sacombank. Trả lời các câu hỏi cổ đông, ban lãnh đạo Eximbank cho rằng,việc thoái vốn NHNN đã có văn bản chấp thuận, còn thực hiện phụ thuộc vào thị trường và Sacombank. Ban lãnh đạo lựa chọn đối tác chiến lược để chuyển nhượng với mức giá tốt nhất... 

Tuy nhiên, thương vụ này cũng phụ thuộc vào một ẩn sô rất lớn, đó là tình hình hoạt động cũng như đại hội cổ đông sắp tới bàn về tình hình tái cấu trúc của Sacombank.

Ông Quyết cho biết, khi phê duyệt phương án thoái vốn Sacombank thì mới có những nhà đầu tư tìm mua, còn nếu Nhà nước chưa phê duyệt thì người mua rất khó tiếp cận. Mục tiêu của Eximbank là bán cổ phần Sacombank càng nhanh càng tốt, giá càng cao càng tốt, chứ không có lộ trình nữa...

Nói về giá thoái vốn Sacombank, với mức giá khoảng 13.500 đồng/cp thì Eximbank có thể đạt suất sinh lời khoảng 5%, tuy nhiên điều này vẫn còn là ẩn số, không thể nói trước được, ông Quyết khẳng định... Tuy nhiên, theo các chuyên gia nếu thực sự với giá cổ phiếu 13.500đ/cp thì mức giá này không hề hấp dẫn nhà đầu tư trong khi thị  trường đầy rẫy cổ phiếu ngân hàng mà các đại gia đang có nhu cầu thoái vốn nhưng không có nhà đầu tư...

Bên cạnh đó, việc Eximbank có kế hoạch thoái vốn khỏi Sacombank trước hết nhằm đảm bảo yêu cầu trong Thông tư 36 của NHNN, về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo qui định của Thông tư 36/NHNN, các ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó.

Tại Đại hội cổ đông, trong năm 2017, Eximbank tập trung vào lĩnh vực thế mạnh cốt lõi, xử lý tồn đọng của ngân hàng.Tính đến 31/3/2017, tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn đã được kéo giảm từ 55% xuống 45%, dưới mức NHNN yêu cầu.

Bên cạnh đó, huy động vốn tăng trưởng 7,7% so với cuối 2016. Mặc dù, tín dụng trong 3 tháng đầu năm không tăng trưởng, tuy nhiên Eximbank đã thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra NHNN.

Theo Ban Lãnh đạo Eximbank, kết quả kinh doanh đến hết tháng 3, lợi nhuận ngân hàng chỉ  đạt 168 tỷ đồng- đây là mức lợi nhuận rất thấp, do Eximbank phải trích dự phòng khá lớn chuyển nợ xấu từ các năm trước...