Năm 2017 là một năm phát triển vượt bậc đối với Agribank Thanh Hóa. Chi nhánh đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đảm bảo thu nhập và đời sóng cho người lao động.

Đến cuối năm 2017, với tổng nguồn vốn huy động 24.500 tỷ, tăng 3.500 tỷ so với năm 2016, tốc độ tăng 17%, đạt 103% kế hoạch. Tổng dư nợ 30.000 tỷ, tăng 4.500 tỷ, tốc độ tăng 18%, đạt 105% kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 0,23%; doanh thu dịch vụ 176 tỷ, tăng 35 tỷ, tốc độ tăng 25%; đạt 104% kế hoạch.

Trong 7 năm qua (2011 -2017), với nguồn vốn huy động tăng lên 17.100 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 20.900 tỷ; doanh số dịch vụ tăng 127 tỷ và Agribank Thanh Hóa  luôn đi đầu trong việc hạn lãi suất tiền vay để chia sẻ khó khăn với nền kinh tế; hiện nay lãi suất cho vay phổ biến của chi nhánh chỉ còn 6.5%/năm (giảm 11,5% so với năm 2011). Ngoài ra, còn có nhiều chương trình ưu đãi với lãi xuất xuống thấp tới 5%  - 5,5% năm; thực hiện nhiều chính sách cơ cấu lại nợ; thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay mỗi năm hàng chục tỷ đồng để tạo điều kiện cho khách hàng tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.
Một buổi giải ngân cho vay qua tổ tại xã Yên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Agribank chi nhánh Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Một buổi giải ngân cho vay qua tổ tại xã Yên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Agribank chi nhánh Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Thông qua hoạt động kinh doanh, Agribank Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn tích lỹ trong nền kinh tế để đầu tư tín dụng, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng, Nhà Nước và của tỉnh Thanh Hóa như: Chương trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các khu công nghiệp; các vùng nguyên liệu; phát triển trang trại làng nghề truyền thống; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết 30a; chương trình xây dựng nông thôn mới… 

Vốn tín dụng của Agribank Thanh Hóa đã giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp phát triển SXKD; giúp cho trên 300 ngàn hộ gia đình phát triển kinh tế, mở rộng ngành nghề, nâng cao đời sống thu nhập; đồng thời Agribank Thanh Hóa cũng là TCTD đi đầu trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ NH về khu vực nông thôn; khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại Nhà Nước có vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường tài chính, tiền tệ và là công cụ  hữu hiệu của Đảng và Chính phủ trong việc điều hành chính sách phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả chính sách “Tam nông”.

Lễ cắt băng khánh thành công trình ASXH Trạm y tế xã Quảng Phú - huyện Thọ Xuân do Agribank Thanh Hóa tài trợ 3 tỷ đồng

Lễ cắt băng khánh thành công trình ASXH Trạm y tế xã Quảng Phú - huyện Thọ Xuân do Agribank Thanh Hóa tài trợ 3 tỷ đồng

Cùng với phát triển kinh doanh, ban lãnh đạo chi nhánh luôn quan tâm chú trọng với công tác từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội. Từ năm 2011 đến nay cán bộ viên chức Agribank Thanh Hóa đã góp gần 70 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể như là: đã tài trợ xây dựng 20 công trình an sinh xã hội gồm: 1 trung tâm y tế dự phòng, 12 trạm y tế xã, 1 trường trung học cơ sở, 4 trường tiểu học, 2 trường mầm non. Xây dựng 61 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình họ nghèo. Cũng như những đóng góp hàng chục tỷ đồng mỗi năm đến đồng bào lũ lụt, thiệt hại thiên tai, quỹ “ Vì Trường Sa Thân yêu”, “Hướng về biển đông”, hàng ngàn suất quà tết vì người nghèo, áo ấm cho em đến trường của trẻ em vùng cao…

Trao đổi với phóng viên báo Diễn đàn Doanh nghiệp ông Trịnh Ngọc Thanh– Giám đốc chi nhánh Agribank Thanh Hóa cho biết: “Để có những thành tích như trên, đó là những phấn đấu nổ lực của toàn thể cán bộ, viên chức cũng như sự quan tâm của các lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, trụ sở chính Agribank; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; sự hõ trợ tích cực của các cơ quan ban ngành tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt là sự tin tưởng, hợp tác, gắn bó của toàn thể quý khách hàng đã, đang và sẽ là người bạn tin cậy của Agribank Thanh Hóa”.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Agribank Thanh Hóa tiếp tục xác định mục tiêu giữ vững và phát huy vị thế của một NHTM hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ của Đảng và Nhà nước; tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới; đa dạng và nâng cao chất lượng sảm phẩm, dịch vụ; không ngừng cải tiến đường lối làm việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Agribank Thanh Hóa: 30 năm xây dựng và phát triển tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,