Sáng 25/04/2018 tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ABBANK năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều quyết sách và thay đổi quan trọng, trong đó, có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.

Đông đảo cổ đông tham gia Đại hội.

Đông đảo cổ đông tham gia Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2022. Số lượng thành viên HĐQT là 7, trong đó có 2 thành viên độc lập mới là Ông Lưu Văn Sáu và Ông Nguyễn Danh Lương.

Đặc biệt,  HĐQT đã bầu ông Đào Mạnh Kháng (Phó Chủ tịch HĐQT ABBANK) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ABBANK nhiệm kỳ 2018-2022. Việc ABBANK tiếp tục bổ nhiệm các thành viên HĐQT độc lập có nhiều kinh nghiệm trong quản trị Ngân hàng thể hiện quan điểm kinh doanh minh bạch, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đồng thời hỗ trợ HĐQT ABBANK tăng cường khả năng giám sát và quản trị khách quan, đưa ABBANK trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ thể hiện sự đồng thuận với chủ trương tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm 2018. Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK dự kiến sẽ tăng lên gần 10.639 tỷ đồng. Ngoài ra, ĐHCĐ ABBANK cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABBANK tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), xúc tiến triển khai thực hiện trong 2018.

ĐHCĐ lần này của ABBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. Cụ thể, tổng tài sản đạt 106.000 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện 2017.  Dư nợ 70.024 tỷ đồng, tăng 22% so với kết quả thực hiện năm 2017. Huy động dự kiến đạt 96.714 tỷ đồng,tăng 26% so với kết quả thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 900 tỷ đồng, tăng 49% so với kết quả thực hiện năm 2017, đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đối với lợi nhuận trước thuế năm 2018, bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 900 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT ABBANK cũng cho biết mức lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng kỳ vọng sẽ đạt được trong năm 2018 là 1.200 tỷ đồng, dựa trên đánh giá tích cực về thị trường tài chính và kết quả kinh doanh trong quý I/2018 mà ABBANK đã đạt được là 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ban chủ tọa điều hành phiên họp cổ đông

Ban chủ tọa điều hành phiên họp cổ đông.

Để đạt được các kế hoạch trong năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua, ABBANK sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi theo định hướng bán lẻ với phương châm phát triển bền vững. Tiếp tục phát huy các thế mạnh với mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ. Duy trì định mức tín nhiệm cao của Moody’s trên thị trường (năm 2017, ABBANK được Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức B2. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề bền vững cho tăng trưởng trong dài hạn và đưa cổ phiếu ABBANK lên sàn giao dịch chứng khoán.

Về chi trả cổ tức cho cổ đông, theo chấp thuận của NHNN, ABBANK sẽ chi trả cổ tức với tỉ lệ là 7,4% bằng cổ phiếu.