Cổ phiếu

Nhà nước thoái vốn lô lớn, OIL có hút dòng tiền?

Ban Lãnh đạo Tcty Dầu Việt Nam (PVOil, UPCOM: OIL) cho biết doanh nghiệp này đang xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước theo lô lớn. Tuy nhiên trên thị trường, cổ phiếu OIL đang có xu hướng giảm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9