Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu thuế bằng hình thức điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ về thuế với thành phố, không để xảy ra tình trạng nợ thuế.

Cục thuế Hải Phòng

Cục thuế Hải Phòng

Theo báo cáo kết quả đến hết 9 tháng, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã nộp các khoản thuế theo quy định vào ngân sách nhà nước thành phố đạt 33 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT 17,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 14 tỷ đồng, thuế môn bài 0,4 tỷ đồng, thuế khác 0,8 tỷ đồng). Trong công tác phối hợp với Cục Thuế Hải Phòng, tổng số thuế nộp qua ngân hàng là 6.740 tỷ đồng (trong đó, số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 5.850 tỷ đồng). Phối hợp với Chi cục Hải quan, số thuế nộp qua ngân hàng là 19.260 tỷ đồng (trong đó, số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 12.780 tỷ đồng).

toàn địa bàn thành phố Hải Phòng đã có 98,28% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký chữ ký số nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế

Trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng đã có 98,28% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký chữ ký số nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế

9 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.Hải Phòng thu ngân sách ước đạt 14.586 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán pháp lệnh, bằng 67,8% dự toán HĐND giao và bằng 116% so cùng kỳ. Như vậy, so với dự toán Trung ương giao thì 9 tháng đầu năm, kết quả thu ngân sách của thành phố Hải Phòng đạt được là khá cao. Theo ông Hà Văn Trường – Phó cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng , thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, Cục Thuế TP. Hải Phòng được Bộ Tài chính giao dự toán thu là 17.923 tỷ đồng, HĐND và UBND thành phố giao là 21.500 tỷ đồng. Theo đó, hầu hết các khu vực và sắc thuế đều tăng bình quân trên 20%, có khu vực tăng trên 40%, trong khi đó tốc độ tăng trưởng bình quân của thành phố khoảng 15%.

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với tập thể CBCC ngành Thuế Hải Phòng. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn, Cục Thuế Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 81,4% dự toán pháp lệnh, bằng 67,8% dự toán HĐND và bằng 116% so cùng kỳ.