Phản hồi này được đưa ra sau khi Báo Diễn đàn Doanh nghiệp có đăng bài: Hải quan TP.HCM tìm hướng “giải tỏa” 900 container phản ánh vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Hàng bị ùn ứ tại cảng Cát Lái

Hàng bị ùn ứ tại cảng Cát Lái

Sau khi Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đăng thông tin trên, Cục Hải quan TP HCM đã kiểm tra, rà soát  và cho biết:

Ngày 27/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn hỏa tốc số 5009/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

Theo đó, một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định 15 đã được tháo gỡ. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa gia công sản xuất hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa.

Hiện tại, từ ngày 27/7/2017, không còn tình trạng ứ đọng 900 container tại cảng.