(DĐDN) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành các Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của một số ngân hàng thương mại.

tindung

Các ngân hàng được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Quyết định bổ sung nội dung hoạt động: “Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng” vào Điểm 8 của các Giấy phép hoạt động: Số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: Số 00019/NH-GP ngày 06/6/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; Số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Số 0041/NH-GP ngày 13/11/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; Số 0052/NH-GP ngày 01/9/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bắc Á; Số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Các ngân hàng được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Các Quyết định sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (7/8/2015) và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động mà Thống đốc NHNN đã cấp cho các ngân hàng nêu trên.

Linh Nga