Thêm 5,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV

Thêm 5,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV

04/10/2016 9:42 Sáng

(DĐDN) – Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 5,8 tỷ đồng hỗ trợ cho các tổ chức hiệp hội để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và (DNNVV) vừa năm 2016.

nhanluc

Theo số liệu công bố của các cơ quan chức năng, hiện các DNNVV chiếm hơn 97% tổng số DN trong nền kinh tế quốc dân. DNNVV đóng góp trên 40% GDP, thu hút trên 50% tổng số lao động, chiếm 17,26% tổng nguồn thu ngân sách nhà nước.

DNNVV nước ta có điểm xuất phát thấp, làm ăn nhỏ lẻ manh mún, trình độ khoa học công nghệ, lạc hậu, thiếu vốn, chất lượng nguồn nhân lực kém, dẫn đến năng suất lao động thấp, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám đốc các DNNVV còn nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đòi hỏi giám đốc các DN không chỉ có trình độ chuyên môn, có khả năng quản trị DN tốt, mà đòi hỏi họ phải có khả năng nhanh nhạy, nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, có đủ các kỹ năng về quản lý, ngoại ngữ, tin học, sự hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán của các nước trên thế giới…

Tuy nhiên, hiện nay, có rất ít DNNVV lập kế hoạch nhân lực trong dài hạn. Theo số liệu thống kê, có đến 85% trong tổng số DN thực hiện dự báo nhu cầu dựa trên số lượng lao động cần thay thế, chỉ có khoảng 15% là dựa vào sự thay đổi về khoa học, công nghệ, nhu cầu sản phẩm và dịch vụ, quy mô vốn…

Nhiều chủ DNNVV Việt Nam hiện nay còn không xác định được nhu cầu về nguồn nhân lực trong ngắn hạn; chỉ những DN có quy mô vừa (khoảng từ 50-300 lao động) là quan tâm và đề ra chiến lược quản trị nguồn nhân lực, tuy nhiên những chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn liền với tầm nhìn và mục tiêu cụ thể mà DN đặt ra cũng vẫn còn rất sơ sài.

Trước thực tế này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 5,8 tỷ đồng hỗ trợ cho các tổ chức hiệp hội để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV vừa năm 2016.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch đào tạo và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức hiệp hội triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016 theo quy định.

Lam Chung

>> Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các DNNVV: Giải pháp nào?

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.46%
 • 4.48%
 • 5.97%
 • 2.99%
 • 22.39%
 • 10.45%
 • 1.49%
 • 1.49%
 • 13.43%
 • 19.4%
 • 5.97%
 • 4.48%