Ảnh: Internet.

Báo cáo về tình hình kinh tế tháng 6/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc cho thấy, lạm phát so với cùng kỳ đang có xu hướng giảm kể từ tháng 2 năm 2017.

Cụ thể, CPI tháng 6 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 2,54% so với cùng kỳ và tăng 0,2% so với đầu năm. Như vậy, lạm phát bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia , lạm phát tháng 6 giảm so với tháng 5 do giá nhóm hàng ăn uống giảm 0,59% làm CPI giảm 0,21 điểm %; nhóm giao thông giảm 0,71% làm CPI giảm 0,06%. Trong đó, do nguồn cung dồi dào và giá thực phẩm giảm làm cho giá nhóm hàng lương thực, thực phẩm liên tục giảm giá từ đầu năm.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản duy  trì ở mức khá thấp, chỉ tăng 1,29% so với cùng kỳ.

Từ thực tế này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia  đã đưa ra dự báo lạm phát cả năm 2017. Theo đó, từ nay đến cuối năm, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống đang được ổn định. Do đó, nếu không có sự đột biến về giá hàng hóa thế giới, cũng như chưa tính đến việc điều chỉnh giá dịch vụ công trong những tháng cuối năm thì lạm phát bình quân năm 2017 là 2,4%.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ước tính, nếu giá dịch vụ công được điều chỉnh tương đương với mức điều chỉnh bẳng nửa của năm 2016 sẽ làm lạm phát tăng khoảng 1,8-2 điểm %; Nếu tỷ giá USD/VND tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng 0,17 điểm %; Nếu giá điện tăng 8-10% sẽ làm lạm phát tăng khoảng 0,3-0,4 điểm %