Theo ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch ABAC, thay vì 20 kiến nghị như ban đầu, ABAC sẽ tập trung kiến nghị vào 3 vấn đề chính: Tiếp tục thúc đẩy hội nhập khu vực và dỡ bỏ hàng rào bảo hộ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển thương mại và đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận các nguồn tài chính, khoa học công nghệ và tiến bộ về kỹ thuật số; Tầm nhìn 2020 và các năm tiếp sau đó.

p/Ông Hoàng Văn Dũng cho biết, ABAC kêu gọi các nhà lãnh đạo APEC thể hiện vai trò mạnh mẽ trong đẩy mạnh tự do hóa thương mại.

Ông Hoàng Văn Dũng cho biết, ABAC kêu gọi các nhà lãnh đạo APEC thể hiện vai trò mạnh mẽ trong đẩy mạnh tự do hóa thương mại.

“Đây là những giải pháp để GDP của các nền kinh tế APEC tăng trưởng 3,7% trong năm tới”, ông Dũng nhận định.

ABAC cũng khuyến nghị các nền kinh tế thành viên phải tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong khu vực, cải cách thể chế mạnh mẽ hơn, đổi mới cơ chế tiền lương, nâng cao kỹ năng để người dân và doanh nghiệp có thể điều chỉnh phù hợp với xu thế toàn cầu, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, ABAC cũng tập trung vào những giải pháp để giúp phụ nữ tham gia mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực kinh tế và đề cao những tiềm năng chuyển đổi của nền kinh tế số.

ABAC cũng đề cập tới nhóm người dễ bị tổn thương trong các nền kinh tế có nguy cơ bị toàn cầu hóa bỏ lại. Do đó, cần đầu tư vào hạ tầng để đảm bảo khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc trong tương lai cho nhóm người này. Ngoài ra, đảm bảo lưu chuyển vấn đề dữ liệu xuyên biên giới cũng như an ninh mạng sẽ là những ưu tiên của ABAC trong năm 2018.

Ông Anthony Nightingale, Chủ tịch ABAC Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, APEC đang nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hội nhập kinh tế trong khu vực, mà xa hơn nữa là 21 nền kinh tế APEC có thể xây dựng khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương.

“APEC cũng sẽ cố gắng có những thỏa thuận đa phương, mang đến cơ hội cho doanh nghiệp trong APEC được liên kết mạnh mẽ hơn”, ông Anthony nhấn mạnh.