Kế nghiệp, duy trì và phát triển doanh nghiệp qua nhiều thế hệ là mong muốn của các doanh nghiệp gia đình. Dù định hướng cho con cái từ rất sớm thông qua định hướng nghề nghiệp và đào tạo tại các nền giáo dục tiên tiến nhưng phần lớn các doanh nghiệp gia đình Việt Nam đều gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao cho thế hệ thứ 2. Thách thức này sẽ ngày một lớn hơn trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và cạnh tranh khốc liệt vì vậy đòi hỏi phải chuyên nghiệp hoá các doanh nghiệp gia đình. 

Hội thảo tổ chức với mong muốn nhận diện rõ các thách thức và tìm ra những giải pháp tối ưu, qua đó tạo sự chủ động, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo cho thế hệ kế nghiệp, chuyển giao thành công, đưa các doanh nghiệp gia đình ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Tham dự Hội thảo sẽ có lãnh đạo các bộ, ban ngành cùng sự chia sẻ các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động thành công theo mô hình doanh nghiệp gia đình.

Nội dung Hội thảo sẽ tập trung vào 2 nội dung chính:

  1. Thực trạng và những thách thưc chuyển giao quyền lực trong doanh nghiệp gia đình
  2. Làm thế nào để chuyên nghiệp hoá doanh nghiệp gia đình?

Để tham dự Hội thảo xin vui lòng đăng ký tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SL3oHmEzEz4V8aSC4lQzje0vo-ZCjEXJvyaHwPAaPVf58A/viewform?usp=sf_link

Hoặc liên hệ Ban Tổ chức:

Phòng Sự kiện – Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Số 9 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 04 3577 2400; Email: sukien@dddn.com.vn