Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2018 (DB2018) toàn cầu được Ngân hàng thế giới (WB) công bố, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với DB2017).

p/Chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam xếp thứp/86/190, theo Bảng xếp hạng Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB)

Chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam xếp thứ 86/190, theo Bảng xếp hạng Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB)

Chỉ số nộp thuế tăng 81 bậc

Trong đó chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với DB2017). Đây là năm thứ 4 liên tiếp các cải cách về thuế được ghi nhận trong Báo cáo Môi trường kinh doanh. Nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau 3 nước là Singapore (xếp thứ 7), Thailand (xếp thứ 67) và Malaysia (xếp thứ 73).

Theo đánh giá của WB, năm 2017, hầu hết các chỉ số liên quan đến thuế đều có sự cải thiện so với năm trước. Cụ thể, về thời gian nộp thuế: 498 giờ (trong đó thuế 351 giờ, BHXH 147 giờ), giảm được 42 giờ. (Trên thực tế, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện chỉ còn 117 giờ/năm); Số lần nộp thuế trong năm giảm 17 lần; Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận giảm 1,3% so với năm 2017...

Với những cải cách cơ bản, quá trình thanh tra kiểm tra và hoàn thuế, kết quả điểm số DTF của chỉ số Nộp thuế của Việt Nam là 72.77. Theo WB, kết quả này đã khẳng định những nỗ lực cải cách của ngành thuế trong những năm qua cả về thể chế và công tác quản lý thuế.

Quyết liệt các giải pháp

Theo Lãnh đạo Tổng cục Thuế, thời gian qua, ngành Thuế đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngành thuế tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 192017 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ như: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chính sách mới; giải đáp thắc mắc, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, trong quá trình thực hiện pháp luật thuế.

Riêng về thể chế, ngành thuế đã ban hành các văn bản để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT theo quy định tại Luật số 71/2014; Một số quy định đơn giản hóa thủ tục về tính thuế GTGT, TNDN tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính… Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 về hướng dẫn quản lý quỹ hoàn thuế GTGT và Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC quy định thời gian Kho Bạc hoàn trả tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được quyết định hoàn của cơ quan thuế.

Ngành Thuế cũng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời, mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế.