Vào 14h00 ngày 06/01/2011, tại Sàn giao dịch VinaSecurities, tầng 5, tòa nhà Sun Wah – 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina tổ chức buổi hội thảo “Nguồn tiền sẽ đi vào đâu trong năm 2011” nhằm giúp nhà đầu tư có thêm thông tin và nắm bắt các cơ hội đầu tư trong năm 2011.

Nội dung chính

Nhận định vĩ mô năm 2010 – Cơ hội và rủi ro năm 2011. Trình bày: Tiến sỹ Alan Phạm, Trưởng Kinh tế gia của VinaSecurities.

Tổng quan ngành ngân hàng 2010 – Dự đoán ngành ngân hàng 2011. Trình bày: Đại diện Ngân hàng Đầu tư Standard Chartred.

Cơ hội và rủi ro trong ngành cơ sở hạ tầng. Trình bày: Đại diện Quỹ Vina Infrastructure (VNI)

Doanh nghiệp quan tâm liên hệ:

Email: chau.nguyen@vinasecurities.com hoặc sales@vinasecurities.com

Điện thoại: (84) 8 3827 8278, số nội bộ 1501.

PV