Doanh nghiệp xã hội: Những chồi mới của vườn kinh tế Việt

Doanh nghiệp xã hội: Những chồi mới của vườn kinh tế Việt

(DĐDN) - Luật Doanh nghiệp sửa đổi ban hành tháng 11/2014 đã đi vào lịch sử, mở ra một chương mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt khi lần đầu tiên khai sinh khái niệm Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đàng hoàng trong hệ thống pháp lý.

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam không bao giờ là điều mới lạ, bởi hơn mười mấy năm qua, phát triển ngành công nghiệp này luôn được ưu tiên xem là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với hàng trăm các cuộc hội thảo quy hoạch, chiến lược, các Nghị định, quy định...

“Nhất nghệ tinh…” !

“Nhất nghệ tinh…” !

(DĐDN) - Thay vì ưu tiên phát triển đa dạng, Việt Nam nên tập trung phát triển những gì có lợi thế hoặc đang dẫn đầu như nông nghiệp, thủy sản để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là trung tâm

Doanh nghiệp là trung tâm

(DĐDN)- Để hội nhập thành công, bên cạnh “bệ đỡ” từ chính sách, vai trò tự thân của doanh nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo.