Kinh doanh & Pháp luật

Tìm giải pháp đối phó với rác thải công nghệ

Việc Trung Quốc ngưng nhập khẩu các sản phẩm nhựa vào cuối năm ngoài đã đẩy cuộc khủng hoảng về rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa lan rộng ra toàn cầu.

1 2 3 4 5