1 2 3 4 5
 

Sốt đất ở Đồng Nai chưa có dấu hiệu dừng

Mặc cho chính quyền địa phương đã cảnh báo về tình trạng pháp lý nhiều rủi ro, tình trạng đất nông nghiệp phân lô, bán nền diễn ra khá nhộn nhịp với giá đất liên tục tăng theo cấp số nhân ở cả khu vực trung tâm và vùng ven TP HCM.