Doanh nghiệp xã hội: Những chồi mới của vườn kinh tế Việt

Doanh nghiệp xã hội: Những chồi mới của vườn kinh tế Việt

(DĐDN) - Luật Doanh nghiệp sửa đổi ban hành tháng 11/2014 đã đi vào lịch sử, mở ra một chương mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt khi lần đầu tiên khai sinh khái niệm Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đàng hoàng trong hệ thống pháp lý.

Xem xét, bố trí chi cục Hải quan quản lý cảng Tân Cảng Cát Lái mở rộng

Xem xét, bố trí chi cục Hải quan quản lý cảng Tân Cảng Cát Lái mở rộng

(DĐDN) – Tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, hiện Tổng cục này đang xem xét kiến nghị của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc tổ chức một chi cục Hải quan quản lý cảng Tân Cảng Cát Lái mở rộng.

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam không bao giờ là điều mới lạ, bởi hơn mười mấy năm qua, phát triển ngành công nghiệp này luôn được ưu tiên xem là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với hàng trăm các cuộc hội thảo quy hoạch, chiến lược, các Nghị định, quy định...

“Nhất nghệ tinh…” !

“Nhất nghệ tinh…” !

(DĐDN) - Thay vì ưu tiên phát triển đa dạng, Việt Nam nên tập trung phát triển những gì có lợi thế hoặc đang dẫn đầu như nông nghiệp, thủy sản để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.