Hợp tác đầu tư

Doanh nghiệp Tây Ban Nha "mặn mà" với kết cấu hạ tầng Việt Nam

Cơ sở hạ tầng và quản lý cơ sở hạ tầng là một trong những xu hướng đầu tư, hợp tác mới được nhà đầu tư Tây Ban Nha quan tâm tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9