1 2 3 4 5

D2D rót vốn vào hạ tầng

cách đây 4 giờ

Trong 7 tháng qua, đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) đã lần lượt thông qua chủ trương về việc đầu tư 2 dự án lớn thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị Biên Hòa với tổng đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.