Quản trị tài sản trí tuệ: Chức năng không thể thiếu của doanh nghiệp

Quản trị tài sản trí tuệ: Chức năng không thể thiếu của doanh nghiệp

(DĐDN) - Cùng với quá trình sáng tạo và phát triển các tài sản trí tuệ mới, hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong từng doanh nghiệp, trường, viện đóng vai trò rất quan trọng để tạo một môi trường rộng rãi cho việc vận dụng pháp luật sở hữu trí tuệ vào thực tiễn.

CocaCola và PepsiCo: Góc nhìn về chiến thuật, chiến lược

CocaCola và PepsiCo: Góc nhìn về chiến thuật, chiến lược

(DĐDN)- Sáng tạo là kỹ năng có thể được cải thiện và phát triển. Hơn thế nữa, đây là yếu tố cần thiết xuyên suốt quá trình kinh doanh. Câu chuyện từ CocaCola và PepsiCo là một ví dụ sinh động cho vấn đề này.

Tương lai thị trường nhân sự ngành IT ở Việt Nam [Infographic]

Tương lai thị trường nhân sự ngành IT ở Việt Nam [Infographic]

(DĐDN) - Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks vừa công bố báo cáo về ngành Công nghệ thông tin ở Việt Nam. Báo cáo nêu rõ sự thiếu hụt nhân sự chất lượng tại Việt Nam và những vấn đề cần phải giải quyết để cải thiện chất lượng nhân sự ngành này.

Vicem Hoàng Thạch: “Công nghệ xanh” để dẫn đầu thị trường

Vicem Hoàng Thạch: “Công nghệ xanh” để dẫn đầu thị trường

Công ty Vicem Hoàng Thạch đã đưa ra nhiều biện pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.