1 2 3 4 5
Đọc báo giấy
 

Thu hồi đất dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã giao Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn về việc thu hồi đất dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển - Nhà Bè của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL) trong tháng 4/2018.