Năm 2017, Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu 360 nghìn tấn hạt điều với tổng giá trị đạt 3 tỷ USD, tăng 3,4% về sản lượng và 5,6% giá trị trong năm 2017. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hoá những kỳ vọng trên nếu tìm được giải pháp trong việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô.

1 2 3 4 5