Mong muốn và hiện thực

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam không bao giờ là điều mới lạ, bởi hơn mười mấy năm qua, phát triển ngành công nghiệp này luôn được ưu tiên xem là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với hàng trăm các cuộc hội thảo quy hoạch, chiến lược, các Nghị định, quy định…

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn và hiện thực

Mong muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam không bao giờ là điều mới lạ, bởi hơn mười mấy năm qua, phát triển ngành công nghiệp này luôn được ưu tiên xem là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với hàng trăm các cuộc hội thảo quy hoạch, chiến lược, các Nghị định, quy định...

“Nhất nghệ tinh…” !

“Nhất nghệ tinh…” !

(DĐDN) - Thay vì ưu tiên phát triển đa dạng, Việt Nam nên tập trung phát triển những gì có lợi thế hoặc đang dẫn đầu như nông nghiệp, thủy sản để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là trung tâm

Doanh nghiệp là trung tâm

(DĐDN)- Để hội nhập thành công, bên cạnh “bệ đỡ” từ chính sách, vai trò tự thân của doanh nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Kỷ luật quân đội: Sức mạnh của MBLand Holdings

Kỷ luật quân đội: Sức mạnh của MBLand Holdings

(DĐDN) - Là một doanh nghiệp trẻ nhưng MBLand Holdings nhanh chóng gặt hái được thành công và trở thành một trong những thương hiệu địa ốc hàng đầu Việt Nam. Thành công đó được tạo nên bởi các yếu tố: kỷ luật, chuyên nghiệp, đoàn kết và sáng tạo.