1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Hà Tĩnh: Trụ sở hoang phế trên đất vàng

cách đây 3 giờ

Sau khi được chuyển đến làm việc ở nơi cơ sở mới, hàng hoạt công sở “án ngự” trên đất vàng ở một số tuyến đường đắt đỏ bậc nhất Hà Tĩnh bị bỏ hoang nhiều năm, ngày càng xuống cấp trầm trọng.